Titulní strana           Přehled telefonních ústředen Panasonic

Pobočkové telefonní IP ústředny 

Panasonic KX-NCP500X/V s kapacitou 4 analogové a 4-8 digitálních poboček

Panasonic KX-NCP500 a KX-NCP1000 typicky od 8 poboček do 40 poboček

Panasonic KX-TDE100 a KX-TDE200  80 / 128 poboček

Panasonic KX-TDE600 velký systém zhruba do 1000 poboček

Panasonic KX-TDE600

Procesorová karta IPCMPR

záruční doba 48 měsíců (jen u nás)


Telefony pro systémy KX-TDE a KX-NCP

IP telefony pro systémy KX-TDE a KX-NCP

Digitální telefony pro KX-TDA, KX-TDE a KX-NCP

Systémové bezšňůrové telefony

Oficiální prospekt KX-TDE100 / 200

Jedná se o nativní IP telefonní ústředny

takže k vytvoření komfortní IP ústředny stačí 2 nebo 3 díly:

- skříň ústředny řady KX-TDE/KX-NCP s vestavěnou procesorovou kartou IPCMPR (IP Convergence Main Processor Card)
napájecí zdroj, např. KX-TDA0108 - jen pro ústředny KX-TDE, KX-NCP ho mají vestavěný
- volitelná karta DSP (Digital Signal Processor),
  která provádí alokaci IP rozhraní, konverzi IP/TDM a konverzi mezi používanými kodeky pro přenos hlasu
  (G.711, G.729, G.722 - vysoce kvalitní audio, 16000 vzorků/sekundu),
  konkrétní typ DSP se volí podle předpokládané provozní zátěže

Pokud Vám zatím stačí digitální ústředna, ale o IP uvažujete do budoucna (připojení vzdálených pracovišť apod.),
je pro Vás tento systém také vhodný.
Základní jednotku KX-TDE je možné osadit kartami pro systémy řady KX-TDA
a přechod na IP systém uskutečníte v okamžiku, kdy to budete potřebovat.
Získáte tak hybridní systém, který dokonale propojí svět IP telefonie a klasické digitální systémy.

Podobně systémy KX-NCP je možné podle potřeby osadit klasickými kartami pro připojení analogových / digitálních telefonů a analogové / ISDN vnější linky a na IP přejdete po dokoupení DSP.

Nově jsou nabízeny malé systémy KX-NCP500X a KX-NCP500V
které již jsou osazené kartou KX-NCP1170 se 4 porty pro analogové a 4 porty pro digitální telefony
a podle typu kartou ISDN (KX-NCP500NEX) nebo DSP (KX-NCP500NEV).

Tyto malé systémy jsou cenově zvýhodněny.Proti konkurenčním výrobkům nabízí ústředny řady KX-TDE a KX-NCP několik výhod:

Systém pracuje s enormní spolehlivostí (podobně jako ostatní ústředny Panasonic).
Spolehlivost harwarových komponent Panasonic je dostatečně ověřena,
systém založen na speciálním operačním systému iTron Realtime OS pro práci v reálném času.

Díky zpětné kompatibilitě s komponenty systému Panasonic KX-TDA
je systém možné připojit nejen k IP operátorům,
k systému je možné mimo IP telefonů připojit také analogové, digitální či DECT telefony, console, systémové dveřní hlásky, ...

K dispozici je mimořádně široká nabídka funkcí,
ještě mírně rozšířená oproti klasickým ústřednám Panasonic KX-TDA.
Základní součástí systému je např. jednoduchý systém hlasové pošty.

Využití IP konektivity (rozhraní 10/100 Base-T) přináší např. následující drobná vylepšení:
- systém podporuje CTI aplikace(ovládání telefonů přes počítač a informace o hovorech) přes počítačovou síť,
  můžeme využít ovladače pro Microsoft TAPI např. pro spolupráci s CRM systémy (v ceně ústředny)
  a teké aplikaci Panasonic Communication Assistant (verze Basic je v ceně ústředny)
- přenos tarifních údajů o hovorech je možný nejen přes sériový port, ale také protokolem Telnet přes IP
- správa systému je možná přes sériový port, USB na digitálních telefonech, ISDN i IP protokolem
- systém je možné monitorovat i přes SNMP či Syslog
- systémové hodiny mohou být synchronizovány nejen přes ISDN linky, ale také protokolem SNTP
- možnost šifrovaného přenosu hlasu mezi VoIP účastníky


Kapacita ústředen

V ceně karet DSP jsou základní licence pro systémové IP telefony a vnější IP linky,
rozšíření do maximální kapacity se provádí zakoupením licencí.

Vnější IP linky:
celkem maximálně 32 hlasových kanálů, z toho
- maximálně 32 hlasových kanálů SIP (obdoba "státních linek")
- maximálně 32 hlasových kanálů H.323 (vhodné pro síťování s dalšími ústřednami Panasonic)

IP pobočky v systémech KX-TDE:
maximálně 128 IP telefonů
- z toho může být plný počet 128 SIP IP telefonů
- a maximálně 64 systémových komfortních IP telefonů KX-NT265/KX-NT3xx

K tomu je možné doplnit desky systému KX-TDA pro připojení analogových či digitálních telefonů, ISDN přípojek či analogových linek a dalších zařízení (dveřních telefonů a pod.)

Systém DECT - až 64 DECT telefonů pro KX-NCP, 128 DECT telefonů pro KX-TDE100/200 a až 512 pro KX-TDE600
max. 16ks 8 kanálových / 32 ks 2 nebo 4 kanálových základnových vysílačů pro KX-TDA200

KX-NCP500X/V s kapacitou 4 analogové a 4-8 digitálních telefonů s možností rozšíření na plnou KX-NCP500
KX-NCP500 maximálně 40 analogových / digitálních poboček
KX-NCP1000 maximálně 40 analogových / digitálních poboček (navíc slot použitelný např. pro dveřní hlásky)
KX-TDE100 až 6 desek, maximálně 80 - 96 analogových / digitálních poboček, s IP max. 128 poboček
KX-TDE200 až 11 desek, maximálně 128 analogových / digitálních poboček, s IP max. 128 poboček
KX-TDE600 až 43 desek, maximálně 960 poboček

V případě zájmu nás kontaktujte a obdržíte podrobné informace včetně konkrétní nabídky

 Ceník telekomunikační techniky Panasonic Vám poslouží pro výpočet ceny, pokud systém znáte.

Systémy KX-TDA100 a KX-TDA200
je možné bez problému povýšit na nový IP systém KX-TDE.


Telefony k telefonním ústřednám Panasonic

Součástí karet DSP je licence na použití 8 nebo 32 komfortních systémových IP telefonů,
jejich detailní popis je v následující části.

Pro použití SIP telefonů potřebujete zakoupit licence (po 16).
Podobně jsou dostupné doplňkové licence pro vnější IP linky

Vlastní telefonování, přidržení či přepojení hovoru by mělo být bez problému u libovolného SIP telefonu.
Horší to bude s ovládáním ústředny pomocí kódu funkcí, problém přináší přílišná otevřenost protokolu SIP.
Ústředna KX-TDE vyhodnotí signalizaci DTMF inband (přenos pomocí tónů),
i DTMF outband podle RFC 2833, nepodporuje přenos v INFO.
Nastavení přesměrování hovorů a osobní rychlé volby není přes kódy vůbec možné, je nutné použít menu SIP telefonů.

Dále je nutné si uvědomit, že SIP telefony nepoužívají tóny poskytované telefonní ústřednou (oznamovací, obsazovací, kontrolní vyzváněcí a pod.), ale generují je samy. Mohou se tedy výrazně lišit od tónů, na které jste zvyklí z běžné telefonní sítě.

Při úvahách o pořízení nové ústředny si můžete funkčnost svých oblíbených SIP telefonů ověřit na naší ústředně KX-TDE100. Oficiálně jsou vyzkoušeny např. telefony Linksys SPA941.
Optimální je použití SIP telefonů Panasonic KX-HGT100

Po doplnění rozšiřujících karet systému KX-TDA můžete k ústředně řady KX-TDE připojit kterýkoliv analogový telefon.

Dále můžete připojit starší systémové telefony používané u ústředen řady KX-T,
konkrétně KX-T7030, KX-T7033, KX-T7130, KX-T7730 a KX-T7735.

Připojit pochopitelně jdou libovolné digitální telefony Panasonic určené k ústřednám řady KX-TD,
jedná se o typy KX-T7230, KX-T7235, KX-T7433, KX-T7436 a KX-T7565.

Jako systémové telefony můžete použít digitální přístroje určené původně k ústřednám Panasonic řady KX-TDA.

Další možností jsou systémové IP telefony.

U telefonních ústředen Panasonic se jedná již o šestou generaci systémových telefonů.

Při nedostatku finančních prostředků je možné ústřednu bez nejmenších problémů provozovat bez systémových telefonů a kdykoliv později se mohou do systému doplnit.

Příklad možností těchto telefonů:

náhrada klasických ředitelsko - sekretářských souprav (filtrování hovorů sekretářkou, funkce nerušit, vzájemný hlasitý hovor, přepojování s hudbou ....)
programovatelná tlačítka, kterým je možné přiřadit aktivování jednotlivých funkcí ústředny (přesměrování hovorů, přepínání na noční provoz a pod.) nebo je využít obdobně jako paměťová tlačítka běžných telefonů
programovatelná tlačítka s dvoubarevnými svítivými diodami pro kontrolu provozu jednotlivých vnitřních i státních linek, navíc umožňují nejrychlejší přepojování hovorů
na ISDN linkách zobrazují statistiku neuskutečněných hovorů: kdo, kolikrát a kdy naposled se snažil dovolat
plně jednotlačítkový provoz - před použitím těchto tlačítek i tlačítka REDIAL pro opakování volání není nutná žádná další manipulace, ani zvednutí sluchátka - systémový telefon se v případě potřeby automaticky zapne do režimu hlasitého provozu
pokud je potřebný větší počet programovatelných tlačítek (např. pro spojovatelku - rychlé přepojování na všechny linky), můžeme připojit rozšiřující konsoli s 60 tlačítky
displej v klidu zobrazuje datum a čas, během hovoru vytočené číslo a délku hovoru, pokud se využívá tarifikace tak i narůstající cenu hovoru. Při vyzvánění displej zobrazuje linku, která nás volá (normálně číslo volajícího a je-li číslo zadáno v paměti, tak i jméno volajícího)
automatické opakované vytáčení při volání na obsazené telefonní číslo
možnost telefonování bez zvedání sluchátka přes reproduktor (nedoporučujeme v hlučném prostředí)
telefon může být přepnout do režimu automatické odpovědi - pokud nás v tomto režimu někdo volá v rámci vlastní ústředny, tak se po prvním zazvonění automaticky zapne hlasitý hovor (pro usnadnění a zrychlení běžných telefonátů, sekretářka pak nemusí odcházet k telefonu např. od psacího stroje)
systémové telefony mohou nahradit i systém reproduktorů místního rozhlasu, po vytočení příslušného čísla z libovolného telefonu můžeme hlásit na všechny (nebo jen předem určené) systémové telefony

Některé výhody proti starším digitálním ústřednám řady Panasonic KX-TD

snadné a levné rozšíření o nové funkce (upgrade) ústředny (software Panasonic poskytuje bezplatně), stačí nahrát novou verzi na výměnnou SD kartu (paměť typu FLASH) a překonfigurovat ústřednu (několik hodin práce)
podpora telefonie prostřednictvím TCP/IP
podpora Q-SIG protokolu (přes BRI, PRI, IP)
v ceně ústředny je dodávaný komfortní program pro uživatelské programování ústředny (jména, oprávnění, paměti, …)
integrovaný ISDN modem pro dálkové nastavování ústředny i funkcí jednotlivých telefonů (podobně jako KX-TD612)
výrazné rozšíření funkcí Call Centra (režimu obsluhy příchozích hovorů)
zvětšení počtu pamětí telefonní ústředny z 500 na 1000 (využijí se také k zobrazení jména volajícího)
možnost směrování příchozích hovorů podle telefonního čísla volajícího (případně potlačení hovorů z vybraných čísel)
výrazné rozšíření dostupných funkcí ISDN pobočky, nyní i na portu PRI ISDN30
ústředna je standardně vybavena dvěma porty (RS-232C a USB), takže při instalaci TAPI rozhraní nedochází k blokování výpisů hovorů
možnost instalace karty CTI-LINK s rozhraním Ethernet 10Base-T, podporující dálkové programování ústředny přes lokální i vzdálené sítě včetně internetu a instalaci ovladačů TAPI rozhraní
možnost rozdílného nastavení ústředny (např. zapínání nočního režimu) pro jednotlivé skupiny uživatelů
rozšíření počtu účastníků konferenčního hovoru (až 8 účastníků místo tří)
možnost přesměrování nepřijatých hovorů do veřejné telefonní sítě (i na mobilní telefon)
instalace na stěnu nebo stůl, po dokoupení držáku možnost instalace do 19“ rozvaděče a zapojení na patch panel
u KX-TDA30 možnost vysílání informace o číslu případně jménu volajícího na analogové pobočky (po instalaci rozšiřující karty, u KX-TDA100/200 se podpora připravuje
od programu 1.1 možnost připojení buňkového vysílače DECT na port digitálního telefonu
po uvedení další verze programu možnost instalace karty vnějších senzorů a relé

další funkce budou přibývat s aktualizací programového vybavení telefonní ústředny

Některé výhody nové řady digitálních a IP telefonů proti starším typům

výběr komunikačního jazyka na displeji až z 5 možností, např. angličtina, němčina, čeština, slovenština, maďarština, …
ústředny KX-TD 816/1232 nabízejí jen angličtinu, KX-TD612 mají ještě češtinu
snadnější nastavování telefonu včetně tlačítek – všechny funkce jsou nabízeny v menu
všechny telefony s víceřádkovým displejem mají rozšíření funkce REDIAL i nepřijatých hovorů (až 99 záznamů)
KX-NT3xx mají navíc podsvětlený displej
a možnost připojení rozšiřující console s dalšími 12 nebo 60 tlačítky
program Phone Assistant, pro ovládání telefonů přes počítač,
  mimo jiné umožňuje zobrazení různých informací o volajícím ze seznamu
cenově dostupná náhlavní souprava

Poslední změna dne  09.04.2013. Titulní strana