Systémové bezšňůrové telefony DECT

Běžné bezšňůrové (bezdrátové) telefony mnohdy nevyhoví ve firemním prostředí.
Hlavní problém bývá nedostačující dosah:
obvykle uváděných 300m platí ve volném prostoru, v budovách dosahuje typicky 10 - 50m.
Výkon a tím dosah samotných telefonů je dán platnými normami a nejde zvýšit.

Moderní pobočkové telefonní ústředny proto podporují tzv. buňkové systémy,
což je vlastně síť vysílačů, které jsou společné pro všechny telefony.
Tak je možné signálem pokrýt i velké firemní areály.

Následuje nabídka telefonů použitelných s buňkovým systémem ústředen Panasonic.
Použití jiných telefonů je velmi omezené, viz poznámka níž (nad tabulkou).

Panasonic KX-TCA185KX-TCA185

Profesionální telefon DECT

- barevný displej 1,8"
- hlasitý telefon
- konektor jack 2.5mm pro připojení náhlavní soupravy
- vibrační signalizace vyzvánění
- interní telefonní seznam na 500 čísel
- přístup k telefonnímu seznamu 1000 čísel v ústředně
- redukce okolního hluku
- standardní nabíjecí "baterie" 2x R3 / AAA NiMH
- prospekt
návod ceny

Panasonic KX-TCA285KX-TCA285

Tenký a lehký telefon DECT, proti předešlému typu navíc:

- tenká a lehká baterie Li-Ion
- vestavěné rozhraní Bluetooth (náhlavní souprava, přenos tel. seznamu vCard v2.1)
- prospekt návod ceny


Panasonic KX-TCA385KX-TCA385

Pevný a odolný telefon DECT, proti předešlému typu navíc:

- ochrana proti prachu
- ochrana proti stříkající vodě IP 65
- kvůli odolnosti nemá konektor pro náhlavní soupravu
- prospekt návod ceny


U běžných "komerčních" telefonů je ve spojení s buňkovým systémem hodně omezení:

- číslo volajícího se zobrazuje jen během vyzvánění,
  následně nelze přistoupit do deníku hovorů (přijatých/nepřijatých, ani odchozích)
- nezobrazuje se jméno volajícího
- u aktuálně vyráběných telefonů nefunguje ani ani "interní" telefonní seznam:
  telefony se ho snaží načíst ze své "základnové stanice", což s ústřednou není kompatibilní
  dodávky posledního telefonu s interním seznamem (KX-TG8051 / KX-TGA806) byly ukončeny

V případě telefonů Panasonic (např. KX-TG2511, KX-TG6811, KX-TGA681, KX-TGHA71)
pracuje korektně aspoň funkce handover pro přechod mezi jednotlivými vysílači ústředny.

U ostatních telefonů (např. Gigaset E630 či A415) nefunguje ani handover.
Nejsou tak prakticky použitelné, mezi základnovými vysílači se přepnou jen když se nehovoří (někdy až po úplné ztrátě signálu).


Porovnání systémových DECT telefonů Panasonic

KX- TCA185 TCA285
TCA385 TGA806
displej bar 1,8"
bar 1,8" bar 1,8" čb 1,45"
hlasitý telefon s regulací hlasitosti poslechu v reproduktoru
konektor pro připojení náhlavní soupravy -
vibrační signalizace zvonění
-
interní telefonní seznam, počet záznamů
500
500
500
200
přístup do společného seznamu ústředny (1000 záznamů)
-
zobrazení čísla volajícího
zobrazení jména volajícího ze seznamu telefonní ústředny
-
   seznam přijatých a nepřijatých hovorů
-
Bluetooth (náhlavní souprava, přenos seznamu)
-
-
provedení odolné proti prachu a vodě IP65
-
-
-
hmotnost (gramů) 115
88
150
130
rozměry
48x25x146 48x18x127
55x23x151
48x25x160
baterieNiMH R3
Li-Ion
Li-Ion
NiMH R3
doporučená cena Panasonic (bez DPH)doprodány
cena Fonservis (bez DPH) nemáme
nemáme
nemáme

cena Fonservis (včetně DPH), zaokrouhleno
Poslední změna dne  23.05.2022.