Digitální telefony k telefonním ústřednám Panasonic KX-TD Titulní strana

Od konce roku 2008 se tyto telefony již nevyrábějí, jen se doprodávají stávající zásoby.

Důvodem je nesplnění směrnic RoHS (rizika použití nebezpečných látek, konkrétně olova).
Některé z použitých dílů již nejdou objednat v provedení bez obsahu olova
a výrobce nevyvíjí nové telefony pro několik let nevyráběné typy telefonních ústředen.

KX-T 7565
nejlevnější typ digitálního telefonu s jednořádkovým displejem (zobrazuje volené číslo, cenu hovoru, číslo nebo jméno volajícího), 8 programovatelnými tlačítky, hlasitým hovorem, lze využít i jako rozhlas

doprodaný...    objednání: obchod@fonservis.cz

KX-T 7433
základní typ digitálního telefonu, třířádkový displej (navíc zobrazuje např. nepřijaté hovory), hlasitý hovor nebo příposlech, 24 programovatelných tlačítek, jog dial pro rychlé ovládání (umožňuje např. abecední výběr z 500 pamětí nebo z jmenného seznamu vnitřních linek)

doprodaný...    objednání: obchod@fonservis.cz

KX-T 7436
podstatným rozdílem proti předchozímu typu je velký šestiřádkový displej, s rozšířeným menu pro ovládání některých funkcí telefonní ústředny (v angličtině). Další výhodou je REDIAL (automatické opakování volání) na libovolné z posledních pěti volaných čísel (výběr na velkém displeji). Navíc umožňuje využití hotelových funkcí ústředny KX-TD 1232 (check-in, check-out, limity hovorného). Další výhodou je mnohem přehlednější zobrazení nepřijatých hovorů.

doprodaný...    objednání: obchod@fonservis.cz

KX-T 7440 rozšiřující console se 66 tlačítky

doprodaný...    objednání: obchod@fonservis.cz

KX-T7565 KX-T7433 KX-T7436 KX-T7440       

KX-T7565KX-T7433KX-T7436KX-T7440

U telefonních ústředen Panasonic se jedná již o čtvrtou generaci těchto přístrojů, v jednodušším provedení je bylo možné montovat i k analogovým typům těchto ústředen.

Je zajištěna slučitelnost a proto firma při výměně analogové ústředny Panasonic za digitální může i nadále používat původní analogové systémové telefony.

Při nedostatku finančních prostředků je možné ústřednu bez nejmenších problémů provozovat bez systémových telefonů a kdykoliv později se mohou do systému doplnit.

Příklad možností těchto telefonů:

náhrada klasických ředitelsko - sekretářských souprav (filtrování hovorů sekretářkou, funkce nerušit, vzájemný hlasitý hovor, přepojování s hudbou ....)
programovatelná tlačítka, kterým je možné přiřadit aktivování jednotlivých funkcí ústředny (přesměrování hovorů, přepínání na noční provoz a pod.) nebo je využít obdobně jako paměťová tlačítka běžných telefonů
programovatelná tlačítka s dvoubarevnými svítivými diodami pro kontrolu provozu jednotlivých vnitřních i státních linek, navíc umožňují nejrychlejší přepojování hovorů
na ISDN linkách zobrazují statistiku neuskutečněných hovorů: kdo, kolikrát a kdy naposled se snažil dovolat
plně jednotlačítkový provoz - před použitím těchto tlačítek i tlačítka REDIAL pro opakování volání není nutná žádná další manipulace, ani zvednutí sluchátka - systémový telefon se v případě potřeby automaticky zapne do režimu hlasitého provozu
pokud je potřebný větší počet programovatelných tlačítek (např. pro spojovatelku - rychlé přepojování na všechny linky), můžeme připojit rozšiřující konsoli s 32 + 16 tlačítky nebo novějšá typ s 66 tlačítky
displej (s výjimkou KX-T 7425), který zobrazuje v klidu datum a čas, během hovoru vytočené číslo a délku hovoru, pokud se využívá tarifikace tak i narůstající cenu hovoru. Při vyzvánění displej zobrazuje linku, která nás volá (standardně v rámci vlastní ústředny, je možné zadat i jména, při zapojení ISDN linek i číslo volající linky nebo jméno volajícího např. při meziměstském hovoru)
automatické opakované vytáčení při volání na obsazené telefonní číslo (při připojení na staré veřejné telefonní ústředny je nespolehlivé rozlišení obsazovacího tónu, na nových telefonních linkách pracuje spolehlivě)
možnost telefonování bez zvedání sluchátka přes reproduktor (nedoporučujeme v hlučném prostředí)
telefon může být přepnout do režimu automatické odpovědi (mimo KX-T 7425) - pokud nás v tomto režimu někdo volá v rámci vlastní ústředny, tak se po prvním zazvonění automaticky zapne hlasitý hovor (pro usnadnění a zrychlení běžných telefonátů, sekretářka pak nemusí odcházet k telefonu např. od psacího stroje)
systémové telefony mohou nahradit i systém reproduktorů místního rozhlasu, po vytočení příslušného čísla z libovolného telefonu můžeme hlásit na všechny (nebo jen předem určené) systémové telefony

Poslední změna dne 26.10.2009. Titulní strana