Provádíme následující montážní práce: Titulní stranaSvoboda FONSERVIS

montáž vnitřních i vnějších telefonních rozvodů

montáž strukturované kabeláže

montáž rozvodů jednotného času

montáž rozvodů závodního rozhlasu

Příklady některých cen bez DPH,
platné od 1. dubna 2015

základní zapojení/přeložení vnitřní telefonní linky (v běžné budově)  550 Kč (bez instalace vedení)
zapojení/přeložení vnitřní telefonní linky (v běžném areálu)825 Kč (bez instalace vedení)
montáž jedné zásuvky vnitřních telefonních rozvodů 1000 - 1500 Kč
montáž jedné zásuvky strukturované kabeláže 2000 - 4000 Kč
montáž hlavního rozvodu telefonní ústředny 150-300 Kč / pobočku
drobné montážní práce a opravy 138 Kč za započatou čtvrthodinu (u prací do 1 hodiny + 138 Kč)
cestovné (za kilometr / paušál po Jablonci) 8 Kč / km, 80 Kč

Cena bude upřesněna na základě podrobnějšího seznámení s konkrétní zakázkou.

Poslední změna dne  01.04.2015. Titulní strana