Provádíme následující montážní práce: Titulní stranaSvoboda FONSERVIS

montáž vnitřních i vnějších telefonních rozvodů

montáž strukturované kabeláže

montáž rozvodů jednotného času

montáž rozvodů závodního rozhlasu

Příklady některých cen bez DPH,
platné od 1. ledna 2020 (první zdražení od 1. dubna 2015)

základní zapojení/přeložení vnitřní telefonní linky (v běžné budově)  580 Kč (550 Kč 2015 - 2019), bez instalace vedení
zapojení/přeložení vnitřní telefonní linky (v běžném areálu)870 Kč bez instalace vedení
montáž jedné zásuvky vnitřních telefonních rozvodů 1000 - 1500 Kč
montáž jedné zásuvky strukturované kabeláže 2000 - 4000 Kč
montáž hlavního rozvodu telefonní ústředny 150-300 Kč / pobočku
drobné montážní práce a opravy 145 Kč za započatou čtvrthodinu (u prací do 1 hodiny + 145 Kč)
cestovné (za kilometr / paušál po Jablonci) 8 Kč / km, 80 Kč

Cena bude upřesněna na základě podrobnějšího seznámení s konkrétní zakázkou.

Poslední změna dne  01.01.2020. Titulní strana